Cooperation Poland-India

Myśli z różnych stron świata, zrodzone z potrzeby tworzenia, łączą się tworząc całość.

The thougts from all over the world, born from the need to create, blend into a whole.

Krzysztof Konopka – Md Taslim

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *