CLOSENESS (polski)

2016

W obrazie Bliskość odnotowujemy całkowite oderwanie Konopki od figuracji, aby otworzyć się na bardziej intymne, bardziej wewnętrzne badania, które początkowo zmierzają w kierunku otwarcia na doznania, na które artysta patrzy niemal z podziwem w swojej manifestacji. Zasięg chromatyczny jest delikatny, delikatny, radosny, ponieważ jest to prawdopodobnie stan umysłu, który postrzega siebie w uwalnianiu emocji utrzymywanych przez długi czas, na ścieżce wiedzy, po której nie boi się już ich przyjmować i pozwolić im mówić. Bliskość, o której mówi tytuł, polega na zbliżeniu się do wnętrza świadomego swojej siły i słabości, na które artysta patrzy z pobłażaniem i radością, że może go dotknąć, że jest w stanie wydobyć ten głos zbyt długo w nim cisza. Z kolei obraz jest spokojny, spokojny, cienie to te, które wibrują duszę, niebieskie, fioletowe, żółte, a także linie, typowe dla techniki chrupania, są jasne, ograniczone do powierzchni, tylko wspomniane, aby dać wyobrażenie o pogłębieniu ja, żyło w spokojnej równowadze pełnej świadomości niezbędnej ewolucji.

Marta Lock – krytyk sztuki, powieściopisarz, aforysta, eseista, recenzent, socjopsycholog

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *