REVIEWS

RECENZJE

RESURRECTION 2019 -versione italiana

RESURRECTION 2019 -wersja w języku polskim

RESURRECTION 2019 -english version

SELFIE 2018 – versione italiana

SELFIE 2018 – wersja w języku polskim

SELFIE 2018 – english version

WINDOW 2017 -versione italiana

WINDOW 2017 – wersja w języku polskim

WINDOW 2017 – english version

CLOSSENESS 2016 – versione italiana

CLOSSENESS 2016 – wersja w języku polskim

CLOSSENESS 2016 – english version

KATMANDU 2015 -versione italiana

KATMANDU 2015 – wersja w języku polskim

KATMANDU 2015 – english version

Varanasi 2014 (Vogatore di Varanasi) – versione italiana

Varanasi 2014 (Wioslarska z Varanasi) – wersja w języku polskim

Margherita Blonska-Ciardi – il precursore del Orapismo -la corrente presentata alla settima Biennale di Arte Contemporanea di Firenze – versione italiana

Orapism – the new current of abstract art, expressed in the paintings of the
Polish artist, has been published
at the twelfth Biennale of Contemporary Art in Florence.

english version

Krzysztof Konopka na XII Biennale Sztuki Współczesnej w Florencji w 2019 roku – artysta polski wystąpił jako prekursor i propagator Orapizmu – nowego kierunku sztuki abstrakcyjnej – wersja polska

Italian art critic Salvo Nugnes 2020

STYLE IN ART